graph-image

Już po raz siódmy 1) w sprawozdaniu Rzecznika Finansowego ERGO Hestia uzyskała najniższy wskaźnik reklamacji 2) spośród pięciu największych towarzystw ubezpieczeń w Polsce.

dowiedz się więcej
Ergo Hestia
TUiR WARTA S.A.
UNIQA TU S.A.
TUiR ALLIANZ POLSKA S.A.
PZU S.A.
wskaźnik reklamacji 2)

JAKOŚĆ

W ciągu ostatnich 7 lat wdrożyliśmy ponad 700 inicjatyw poprawiających standardy obsługi i zmieniających spojrzenie biznesowe w kierunku potrzeb i wymagań naszych Klientów.

TROSKA

Nasi Klienci mają dostęp do Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym, które zapewnia kompleksową opiekę i rehabilitację po wypadku.

DIALOG

Indywidualne wsparcie dla każdego zapewnia Rzecznik Klienta, a ERGO Hestia jest pierwszą firmą ubezpieczeniową w Polsce, która uruchomiła taką ścieżkę dialogu.

dowiedz się więcej

EMPATIA

Klienci dzwoniący na infolinię ERGO Hestii słyszą głos Jerzego Stuhra. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów okazał się mistrzem również w tworzeniu przyjaznej atmosfery podczas kontaktu z infolinią.

WOLNOŚĆ WYBORU

ERGO 7 to innowacyjne ubezpieczenie, którego zakres można łatwo i szybko dostosować do swoich potrzeb. Proponujemy aż 19 różnych wariantów ochrony.

dowiedz się więcej

ZAUFANIE

Nasi Klienci polecają usługę likwidacji szkód ERGO Hestii dwa razy częściej niż Klienci innych towarzystw. 3)

dowiedz się więcej

1) STU ERGO Hestia SA ma najniższy wskaźnik reklamacji spośród pięciu największych pod względem udziału w rynku towarzystw ubezpieczeń z działu II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz majątkowe). Zestawienie przygotowane w oparciu o monitoring wskaźnika reklamacji wpływających do Rzecznika Finansowego w okresie 01.01-10.10.2015 r. (www.rf.gov.pl)

2) Wskaźnik reklamacji – stosunek udziału w reklamacjach do udziału w rynku, dla całego rynku równy 100%. Im niższa wartość wskaźnika reklamacji, tym lepsza pozycja towarzystwa ubezpieczeń w zestawieniu.

3) Badanie przeprowadzone przez agencję badawczą Ipsos w I połowie 2015 r. wśród Klientów polskich firm ubezpieczeniowych, którzy wyrazili opinię na temat takich obszarów jak likwidacja szkód, obsługa Klientów, stosunku jakości do ceny, doradztwa agenta, prostoty oraz transparentności.

x